Monday, January 22, 2007

Heja Mona!!!

Saturday, January 20, 2007

Gustav Adolfsskolan i Landskrona

I Gustav Adolsskolan i Landskrona blir det i fortsättningen förbjudet att tala annat än svenska i skolan. Detta sedan skolan har varit stängd bla pga gäng har skjutit av raketer inomhus, och att det allmänt har varit stökigt och bråkigt, och att många elever har känt sig otrygga.

Detta tycker jag är ett alldeles utmärkt förslag, som nu genomförs. Ett gemensamt språk i skolan, och då svenska, förslagsvis, eftersom det trots allt är i Sverige vi befinner oss, handlar om att skapa lugn, trygghet och ordning.

För hur tror folk att det ska gå för förortsungar som pratar spanska, arabiska eller persiska genom hela skolgången, och sen ska ut i det svenska samhället och söka jobb? De kanske inte ens klarar en jobbintervju?
Man kan ge alla skolbarn alla svenskalektioner i världen, men de lär sig snabbast och bäst om de måste prata svenska på daglig basis.

I en intervju med en tjej som heter Mia, som för övrigt har gått i skola både i Sverige och i södra Europa, säger hon: "Jag har gått i skola utanför Sverige, och där får man bara prata ett språk i skolan, och det fungerar utmärkt för alla inblandade".
Hon har sett bägge metoderna, och vet att ett språk för alla i skolan fungerar.
För visst vill vi ha lugn, trygghet och ordning i vår skola?

Sunday, January 07, 2007

Tänkvärt...

Friday, January 05, 2007

Våra ghettoområden

Sveriges invandringspolitik de senaste åren har skapat många av våra sk "ghettoområden". Vi har Rinkeby, norr om Stockholm,Bergsjön, utanför Göteborg, och Rosengård, utanför Malmö.

Det heter ju att mångkultur berikar, och det kan säkert till en viss del stämma. Men medaljen har ju även en baksida. Gemensamt för dessa områden, är den höga kriminaliteten, utanförskapet och segregationen.

Rosengård har blivit en muslimsk enklav, ett komplett samhälle som har växt fram tack vare massiva resurser i form av bidrag och stöd av olika slag från staten och kommunen. Här har integrationsprocessen gått baklänges. Här har vi segregation enligt amerikansk modell.
För 30-40 år sedan hade vi massor av industrier i Sverige. Då kunde även lågutbildade invandrare få arbete, och kom snabbt in i det svenska samhället. Numera har många industrier flyttat till Asien eller Sydamerika, eller helt lagts ned. Följden har då blivit en skyhög arbetslöshet bland våra invandrare.
Detta är ett faktum, som våra politiker verkar blunda för.

Rinkeby toppar den föga smickrande listan, över områden med flest anmälda våldsbrott, ställt i relation till antalet invånare. Under 2005 låg Rinkeby 155 procent över riksgenomsnittet, och uppklaringsgraden vara bara några ynka procent.
I en trivselundersökning som bostadsbolaget Svenska bostäder gjorde, sa sig hälften av de boende i Rinkebyområdet vara rädda, när de lämnade sin bostad. Var sjätte person var rädd i sitt eget trapphus, och var fjortonde var tom rädd i sin egen lägenhet.
Göran Ström, som i tio års tid, har jobbat som polis, kan bekräfta situationen. Han kan vittna om en markant ökning av antalet begångna brott, på de flesta områden. Ungdomsgängen som driver omkring och begår brott är många. De flesta av dem är löst sammansatta grupper av allmänt stökiga ungdomar, men det finns även mer etniskt renodlade gäng.

I Bergsjön är läget inte lika allmänt känt som den i Rosengård eller Rinkeby, men är ändå inte desto mindre våldsamt för det. I början på 90-talet ansåg många att Bergsjön var att likna vid en krigszon. Idag ter det sig än värre. Ett råare våld breder ut sig. Ett våld som på många sätt är helt oprovocerat.
Bergsjön är också hemvist för ett av de tyngre kriminella gängen i svensk förortshistoria, nämligen Original Gangsters. Detta gäng som styrs av killar från Iran, Irak, Syrien och Turkiet.

Sammantaget..faktum är att, i dessa områden frodas våld och kriminalitet. Det visar med all tydlighet statistik och vittnesmål. Varför det har blivit på detta viset, och framför allt, hur man ska komma till rätta med eländet, kommer säkert att diskuteras i många många år. Men en sak är tämligen säker..ute i förorten har välfärdsstaten Sverige havererat totalt.