Saturday, February 10, 2007

Bra gjort Åke!!

De två utländska kvinnorna gick bet. När de försökte råna 82-årige Åke, slängde han helt sonika ut dem.
De trängde sig in hos den gamle mannen och hans hustru för att stjäla. Åke hade varit och handlat, och kom gåendes med sin rullator. De två kvinnorna hade tydligen följt efter, och när Åke låste upp ytterdörren, trängde de sig in.

Enligt polisen i Gävle ingår kvinnorna i en utländsk liga som siktar in sig på äldre och förmodade försvarlösa offer. Samma kvarter i Gävle drabbades även förra året av samma fega och ryggradslösa beteende.

Låt oss nu bara hoppas att polisen tar fast dessa ynkliga stackars krakar, som tydligen inte drar sig för någonting. För trots allt, är det inte många äldre människor likt Åke, som har modet och kraften att agera själv. Och det ska för övrigt inte behövas. Polisen behöver mer resurser, så att sådana här saker inte ska behöva inträffa. Alla våra äldre i Sverige idag, ska kunna känna sig trygga.