Tuesday, November 27, 2007

Det brinner i Landskrona

Ett sjuvåningshus brinner i Landskrona. Räddningstjänsten blir hindrade av stenkastande ungdomar. Detta är Sverige, år 2007. Vart ska det sluta??

1 Comments:

At 10:56 AM, Anonymous Anonymous said...

Välkommen till det nya Sverige

 

Post a Comment

<< Home