Tuesday, February 05, 2008

Nyhet i det mångkulturella Sverige

Sverige ska utbilda imamer. Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg säger att Sverige ska starta en utbildning, finansierad med statliga pengar. Anledningen är, att många muslimer känner utanförskap och isolering, och denna "rättvisefråga" tror herr Leijonborg kan bryta dessa företeelser.
Vidare tror han att en utbildning av imamer ska kunna motverka en radikalisering av islam i Sverige.
Hur mycket kalaset kommer att kosta, står väl skrivet i stjärnorna. Men förmodligen saknas väl någon övre gräns, för mångkultur är bra och berikande, och då är det tillåtet att gödsla med pengarna.