Thursday, October 04, 2007

Hederskultur grundar sig i islam

Det finns många faktorer som pekar på att den sk "hederskulturen" som det ofta talas om i svensk massmedia, har sin grund i islam. Islamsk lag, sharia, föreskriver nämligen dödsstraff för vissa synder mot sexualiteten eller religionen. Och sharia grundar sig på Koranen och Hadith.
Historiskt sett så kan den s.k. "hederskulturen" inte heller komma från kristendomen som före islam var den religion som dominerade i Mellanöstern och Nordafrika under flera hundra år. Till Syrien t.ex. kom kristendom redan under första hälften av första århundradet. De kristna under förislamisk tid levde i enlighet med de kristna värderingarna och det var dessa värderingar som formade kulturen i dessa länder. Tusentals kristna dog martyrdöden för att de inte kunde acceptera Romarrikets människosyn och för att de ville leva efter Jesus kärleksbudskap som t.ex. omfattar budet "Du skall icke dräpa". T.ex. blev många kristna soldater i den romerska armén avrättade för att de inte vill döda andra människor. Och vad gäller mord inom den egna familjen så har det för de kristna i alla tider varit helt oacceptabelt.

Däremot föreskriver sharia avrättning för vissa synder som har med sexualitet att göra: t.ex äktenskapsbrott och apostasi genom att en muslimsk kvinna vill gifta sig men en icke-muslims man.
I traditionella landsbygdkulturer är det ofta familj och släkt som tar på sig att utdöma straffen om inte staten gör det, trots att sharia förbjuder att familjerna tar lagen egna händer. Straff skall enligt sharia bara utdömas av auktoriserade domstolar. Om familjen inte gjorde det skulle i det traditionella klansamhället förlora sin "heder" för i dessa länder är en person hedervärd i den mån han eller hon är trogen sin religion. Det gäller både muslimer och kristna.

Hedern hos en familj som kommer från en traditionell klankultur beror i hög grad på om familjen lever enligt islam eller inte. Eftersom islam reglerar muslimers vardag genom lagar och föreskrifter som tar hand om alla detaljer i livet blir sättet man lyder dessa lagar avgörande för om man är en god muslim och i det patriarkala klansamhället en person med heder. En person å andra sidan som inte följer dessa lagar förlorar sin heder. Eftersom dessa lagar reglerar vardagslivets alla detaljer utgör de därför de viktigaste elementen för kulturen hos många muslimska folkgrupper. Här skulle man naturligtvis kunna invända att en kultur uppstår i ett samspel och en växelverkan mellan många olika faktorer som gamla traditioner, religiösa värderingar och regler och riter och att ett beteende hos en viss grupp inte bara kan förklaras utifrån religionen. Men ett huvudsyfte med islam var för profeten Muhammed just att få bort gamla traditioner och olika typer av vidskepliga föreställningar och ersätta detta med islams lagar. Hur mycket religionen styr vardagen hos människorna varierar naturligtvis från land till land och från folkgrupp till folkgrupp beroende på hur mycket den sekulariserade världens värderingar har kunnat rota sig.

Ett exempel: En flicka och en pojke har samlag fast de inte är gifta och det sker utan att be om föräldrars och sheijkers godkännande. De har då brutit mot den muslimska religionens lag och familjen har förlorat sin heder. Enda sättet för familjen att återfå sin heder är att agera enligt de lagar inom islam som föreskriver hur de skyldiga skall straffas. De som skall verkställa straffen är de religiösa domstolarna men om inga sådana finns blir det många gånger klansamhället familjens manliga medlemmar som gör det.Det är alltså inte hedern som ger reglerna för hur man skall agera utan religionen. Hedern är en konsekvens av religionen, inte tvärtom.

Mord med hedersbakgrund :
2005: En 20-årig man mördas i Högsby i Småland. Motivet tros vara att flickvännens familj inte kunde acceptera deras förhållande. Hennes föräldrar och bror sitter häktade. 2002: Fadime Sahindal mördas i Uppsala på kvällen den 21 januari. Hennes pappa är dömd för mordet. 1999: Pela Atroshi skjuts till döds i Dhouk i irakiska Kurdistan. Hennes syster ringer svensk polis och anmäler mordet. Två farbröder är dömda för mordet. Pappan är efterlyst. 1996: En 15-årig irakisk flicka i Umeå mördas av sin bror och sin kusin efter en fest. Motivet var att hon levde svenskt. 1994: En 18-årig palestinsk flicka i Västmanland dödas av sin pappa när hon vägrar gifta sig med den man han sett ut.

Fenomenet är alltså muslimskt. Om det finns kristna familjer som har en hederskultur så beror det på påverkan från islam. T.ex. kan det förekomma inom syrianska familjer. De syrianska kristna har ju levt i muslimska länder i mer än tusen år och har behövt anpassa sig till det islamiska samhället. Det finns nämligen inte sådana här föreskrifter och lagar i kristendomen om våldsamma straff mot den som beter sig omoraliskt (syndar). Och den här typen av hederskultur finns inte bland kristna som lever i kristna länder.

1 Comments:

At 2:17 PM, Anonymous Anonymous said...

sug kuk

 

Post a Comment

<< Home