Tuesday, November 27, 2007

Det brinner i Landskrona

Ett sjuvåningshus brinner i Landskrona. Räddningstjänsten blir hindrade av stenkastande ungdomar. Detta är Sverige, år 2007. Vart ska det sluta??