Friday, October 05, 2007

Svar från Beatrice Ask

Ställde en fråga till justtitieminister Beatrice Ask, vilka konkreta åtgärder hon tänker vidta för att stoppa det ökande våldet mot sverigedemokratiska politiker. Här nedan följer svaret:Till Jörgen Pejle På uppdrag av justitieminister Beatrice Ask tackar jag för ditt e-brev som hon har bett mig besvara. Jag beklagar att svaret dröjt. Justitieministern och regeringen ser allvarligt på våldsbrott och menar att vi aldrig kan tolerera brottslighet som utmanar grunderna för vår demokrati. Förenings- och mötesfriheten i Sverige är grundlagsfäst. Det är viktiga fri- och rättigheter som måste värnas i en demokrati. Ytterst har polisen och rättsväsendet ansvar för att förebygga, ingripa mot och utreda brott. Regeringen gör nu den största satsningen någonsin på polisen och rättsväsendet. Fler poliser kommer att utbildas och anställas. Målet är att det år 2010 ska finnas 20 000 poliser. Till detta kommer kraftiga förstärkningar för domstolar och kriminalvård. Justitieministern har också framhållit att vi alla har ett ansvar för att upprätthålla respekten för mänskliga fri- och rättigheter och demokrati. Demokratiska värden måste ständigt lyftas fram och värnas, inte minst i den allmänna debatten. Vänlig hälsning Jan Persson Enheten för ledningsstöd och administration Justitiedepartementet Regeringskansliet E-post: registrator@justice.ministry.se

3 Comments:

At 9:59 AM, Anonymous Sd-Stoffe said...

Hej Jörgen! Det var ett synnerligen svepande mejl du har mottagit. När i texten behandlades Sverigedemokraterna, och hotbilden mot oss? Det går tydligen bra att skicka ut en kopierad mall, som någon diplomatisk herre klinkat ihop. Vi ses!

 
At 5:49 AM, Anonymous Anonymous said...

Enskilda statsråd får inte lägga sig enskilda ärenden, de får bara ger förutsättningar för polisen att arbetare effektivare genom ökade resurser och fler poliser. Idag prioriteras brott mot partier och politiker, det kan vi se när t.ex. Polisen skyddar Sverigedemokraternas möte, t.ex. Getinge och Karlskrona. Finns det några belägg för att Sverigedemokraterna skulle särbehandlas negativt av polisen än andra partier i bevakandet av partimöten?

 
At 10:50 AM, Blogger z999 said...

Anonymous:
"Enskilda statsråd får inte lägga sig enskilda ärenden, de får bara ger förutsättningar för polisen att arbetare effektivare genom ökade resurser och fler poliser. Idag prioriteras brott mot partier och politiker, det kan vi se när t.ex. Polisen skyddar Sverigedemokraternas möte, t.ex."

Är det några brott alls som prioriteras? Jag anser att det är alldeles för många och grova brott som har skett. Så kallade hatbrott ska ju prioriteras men inte där heller har polisen varit speciellt effektiv enligt rfsl.

"Finns det några belägg för att Sverigedemokraterna skulle särbehandlas negativt av polisen än andra partier i bevakandet av partimöten?"

Ja, det är väl ganska självklart? Det är ju hotbilden som avgör. Denna har varit väldigt underskattad vid ett flertal tillfällen och det har polisen själva medgivit.

 

Post a Comment

<< Home